התקנה של פרגולות אלומיניום עם מוטות תלייה במידות מיוחדות בבניין בגבעתיים